Το οδοιπορικό του δωρητή των μετοχών

Ο δωρητής των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής στην Εταιρεία μας έχει τρέξει μια διαδρομή ετών, στην οποία συνάντησε αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος, με σκοπό να πληρωθεί το αντίτιμο των μετοχών του (όχι φυσικά στη σημερινή τους αξία, αλλά σε ποσοστό 0.024%, μη γνωρίζοντας τότε το πραγματικό μέγεθος).
Ευτυχώς για την Ελλάδα καμιά συμφωνία δεν έκλεισε, γιατί αλλιώς σήμερα δεν θα μιλάγαμε για το τέλος του δημοσίου χρέους και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. (Υπάρχουν 3 Ένορκες Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την αλήθεια του παραπάνω)
Στις 12 Οκτωβρίου 2010 η Εθνική Τράπεζα απαντά (δείτε και το Ν. 18/1944) σε σχετική αίτηση για μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής και ομολογεί:
"Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω σύμβασης συγχώνευσης (κεφ. VIII) οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής ακυρούνται και μένει μόνο δικαίωμα των μετοχών της για την πληρωμή τους απο την Εθνική Τράπεζα ορισμένου τιμήματος εξαγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μια μετοχή τούς." 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2011, μετά από επιστολές προς την Εθνική Τράπεζα που έμειναν αναπάντητες, επιδόθηκε σε αυτήν Εξώδικη Δήλωση σχετικά με την Ειδική Εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής.
Στις 11 Μαρτίου 2011 και μετά από άκαρπη αναμονή απόκρισης της Εθνικής Τράπεζας αποστέλλεται και δεύτερη Εξώδικη Δήλωση η οποία κοινοποιείται με επιδόσεις στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριο Γεώργιο Α. Παπανδρέου, στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριο Αντώνη Σαμαρά και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κύριο Γεώργιο Προβόπουλο. Στους υπολοίπους που αναγράφονται στην Εξώδικη Δήλωση προς κοινοποίηση δεν επιδόθηκε για καθαρά Πατριωτικούς λόγους.
Απάντηση καμία ,ούτε από την Εθνική, ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στις 21 Μαρτίου 2011 υποβλήθηκε αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα την πορεία της Εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Απάντηση καμία.
Να σημειωθεί ότι προφορικά έχει γίνει γνωστό το θέμα της Τράπεζας της Ανατολής και σε έναν ακόμη Αρχηγό Πολιτικού Κόμματος.
Ασυλία ή υποταγή στο Μεγάλο Αφεντικό ήταν το ερώτημα για την δεκαετία 1930.
Το ίδιο ερώτημα τίθεται και σήμερα!